Elementarna nepogoda – suša 2011. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOMAŠINEC
Povjerenstvo za procjenu
štete od elementarne nepogode

Domašinec, 16.08.2011.

O B A V I J E S T

OBAVJEŠTAVAMO POLJOPRIVREDNA KUĆANSTVA DA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DOMAŠINEC VRŠI POPIS ŠTETE NASTALE ELEMENTARNOM NEPOGODOM SUŠOM 2011. GODINE

PRIJAVA SE MOŽE PODNIJETI U RADNE DANE OPĆINE DOMAŠINEC
OD 17.08.2011. DO 26.08.2011. GODINE U VREMENU
OD 9,00 DO 14,00 SATI

POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ OBRAZAC PRIJAVE:

1. UPISNIK ZA 2011. godinu, odnosno
POSJEDOVNI LIST (posjedovni list nije potrebno podizati novi)

2. OSOBNA ISKAZNICA I RAČUN (OPG-i poslovni račun, ostali prijavitelji tekući račun ili štednu knjižicu)

Obrazac prijave podiže se u JUO Općine Domašinec ili se može skinuti s internetskih stranica Općine Domašinec www.opcina-domasinec.hr, link ELEMENTARNE NEPOGODE, od 17.08.2011. do 26.08.2011. godine.

POVJERENSTVO