Uvodna riječ

Poštovani posjetitelji,

nacelnik1Nalazite se na službenim stranicama Općine Domašinec. Želja nam je da naše stranice budu svrhovite, da promoviraju vrijednosti iz kulturnog i javnog života naselja Domašinec i Turčišće, te da doprinesu javnosti i transparentnosti rada tijela Općine Domašinec.
Konstituiranjem Općinskog vijeća Općine Domašinec, dana 17. travnja 1993. godine, kao jedinica lokalne samouprave u Međimurskoj županiji počinje djelovati Općina Domašinec.

Na početku djelovanja ustrojena je od naselja, Domašinec, Turčišće i Dekanovec, da bi 1997. godine naselje Dekanovec bilo izdvojeno iz sastava Općine Domašinec, voljom građana, na opće zadovoljstvo i jedne i druge strane.

Nakon toga Općina Domašinec djeluje kao jedinica lokalne samouprave u čijemu se sastavu nalaze naselja Domašinec i Turčišće sa 2.500 stanovnika.

Ukupna površina Općine Domašinec je 35 km2.

Općina funkcionira sa dva zaposlena, administrativnom referenticom u Jedinstvenom upravnom odjelu i općinskim načelnikom na puno i jednom zaposlenicom na nepuno, odnosno 6-satno radno vrijeme.

Općina Domašinec povremeno izdaje lokalno glasilo “Glas Domašinca” sa aktualnostima u općini.

Razvoj općine počinje od samih početaka 1993. godine, a najviše se pažnje posvetilo izgradnji komunalne i ostale infrastrukture i očuvanju okoliša, a sve u cilju stvaranja uvjeta za gospodarski razvoj i kvalitetniji život na ovom prostoru.

Izgrađenost infrastrukture i objekata komunalne infrastrukture:

1. vodovodna mreža
2. plinska mreža
3. asfaltirane prometnice
4. uređene javne zelene površine
5. NN mreža s javnom rasvjetom
6. telefonska mreža (sa centralom)
7. pješačko biciklističke staze (3.000 metara)
8. mjesno groblje Domašinec

Ustanove i javne službe na području Općine Domašinec:

1. Osnovna škola Domašinec sa sjedištem u Domašincu i područnim školama u Turčišću i Dekanovcu
2. Dječji vrtić (u privatnom vlasništvu)
3. Dom zdravlja i zubna ambulanta
4. Ljekarna
5. Veterinarska stanica
6. Banka
7. Poljoprivredna apoteka

Gospodarski razvoj:

Izgrađena poduzetnička zona (opširnije na stranicama “Gospodarstvo”)

Udruge i društva:

1. Kulturno umjetničko društvo Domašinec – KUD Domašinec
2. Kulturno umjetnička udruga “Lafra” Turčišće
3. Kulturno umjetnička udruga “Kvitrovec-Maškori” Domašinec
4. Ribolovna udruga “Bjelka” Domašinec
5. Ribolovna udruga “Ribica” Turčišće
6. Lovačko društvo “Jastreb” Domašinec
7. Dobrovoljno vatrogasno društvo Domašinec – DVD Domašinec
8. Dobrovoljno vatrogasno društvo Turčišće – DVD Turčišće
9. Nogometni klub “Dinamo” Domašinec – NK “Dinamo” Domašinec
10. Nogometni klub “Borac-PMP” Turčišće – NK “Borac-PMP” Turčišće
11. Udruga bežičnih sustava Domašinec

Opširnije na stranicama “Udruge”

Rekreacija:

1. “Poučna staza Murščak” športsko – rekreativnog karaktera
Opširnije na stranicama “Poučna staza Murščak”