Izložba slika sa izleta,sportskih druženja i hodočašća

Dana 01.10.2017. godine. u organizaciji Matice umirovljenika Međimurske Županije Podružnice Domašinec organizirana je izložba fotografija pod nazivom “Izložba slika sa izleta,sportskih druženja i hodočašća” u sklopu programa i raspisanog natječaja od strane Općine Domašinec.
Zbog svojih aktivnosti PU Domašinec možemo u jednu od aktivnijih podružnica u Međimurskoj županiji, a svoje aktivnosti redovito  zabilježe fotoaparatom, dok u današnje vrijeme digitalnog doba klasične  fotografije gotovo se i ne razvijaju pa je ovo prilika da se kroz izložbu iste i pokažu.
U ime MUMŽ PD g. Branko Mezga,

-::-