Provedena akcija „Zelena čistka“ u Općini Domašinec

Dana 23.11.2019. godine, u organizaciji Općine Domašinec održana je akcija čišćenja nesavjesno odbačenog otpada na području Općine Domašinec pod nazivom „Zelena čistka“, a u sklopu EU projekta „Ne dvoji nego smeće odvoji“. Akcija čišćenja održana je u vremenu od 10 do 12 sati, okupila je 30-ak mještana i prikupljena je ukupno 1400 kg miješanog komunalnog otpada. Otpad je na zbrinjavanje odvezla tvrtka GKP Prekom d.o.o. iz Preloga koja obavlja poslove sakupljanja otpada na području Općine Domašinec. U akciji su sudjelovale udruge sa područja Općine Domašinec i djelatnici općine. Nakon završetka akcije, Općina Domašinec osigurala je za sve sudionike kratku okrjepu. Istog dana organizirano je i prikupljanje otpadnog tekstila iza Dom kulture Općine Domašinec, kojeg je prikupljeno ukupno 350 kg, a kojeg je na zbrinjavanja odvezla Socijalna zadruga Humana Nova iz Čakovca. Općina Domašinec zahvaljuje svim mještanima i udrugama koji su se uključili u akciju čišćenja.

Referent – Komunalni redar

Tomica Ciceli

GKP PRE-KOM – SAKUPLJANJE BOŽIĆNIH DRVCA POČETKOM 2019. GODINE

Prenosimo objavu tvrtke GKP PRE-KOM d.o.o.:
Već tradicionalno iza novogodišnjih praznika prikupljati ćemo ostatke božićnih drvca. Molimo Vas da prema rasporedu u nastavku ostavite božićno drvce ispred kuće najkasnije do 7 sati ujutro kako bi ga naši radnici pokupili.

10.01.2019.  DEKANOVEC, DOMAŠINEC, BELICA-SVA NASELJA, PODTUREN-SVA NASELJA