4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DOMAŠINEC – 14.11.2017

2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DOMAŠINEC – 12.07.2017

Odluke vijeće do 30.06.2017

Odluke Općinskog vijeća iz 2015. godine

9 073 IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐ. KOM
9 074 IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽ. KOMUNAL. INFRASTRUKTURE 2014
9 075 IZVRŠENJE PROGRAMA POTREBA U KULTURI 2014
9 076 IZVRŠENJE PROGRAMA POTREBA U ŠPORTU 2014
9 077 Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 2014
9 077 Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gosp
9 078 Odluka o planu programu i načinu upoznavanja stanov
9 079 Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara
9 080 Izvješće o stanju zaštite od požara
9 080 Odluka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara
9 081 Odluka o financiranju političkih stranaka 2015
9 082 Odluka o kupnji zemljišta ARHEOLOŠKI LOKALITET
9 082 Ponuda za zemljište Irena Grozdek
9 083 Odluka o izradi Strateškog razvoja Općine Domašinec
9 084 Zaključak o prihvaćanju Izvješća DVDa za 2014
9 085 Odluka o isplati za uređenje groblja Sv. Juraj
9 086 Suglasnost o pravu građenja DVD Turčišće
9 087 Odluka o NE preuzimanju udjela u JVP Čakovec
10 001 Zaključak o pristupanju Lagu Mura Drava
10 088 ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA POSL PROSTOR TURČIŠĆE
10 089 Rješenje o stručnom povjerenstvu za koncesiju dimnjačara
10 090 Rješenje o stručnom povjerenstvu za koncesiju odvoza smeća
10 091 ODLUKA O KOM POSLOVIMA NA TEMELJU UGOVORA
10 092 ODLUKA O KOM DJEL KOJE SE OBAVLJAJU KONCESIJOM
11 093 Odluka o naknadama troškova vijećnika, radnih tijela i djelatnika
11 094 Odluka o stipendijama
12 095 Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti 2015
12 096 IZMJENE I DOPUNE PROGRAM ODRŽ KOM INFRAS ZA 2015
12 097 IZMJENE I DOPUNE PROGRAM POTREBA U KULTURI 2015
12 099 IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE KOM INFRAS 2015
12 100 IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA POTREBA U SPORTU 2015
12 101 Odluka o financiranju POLITIČKIH STRANAKA 2016
12 102 PROGRAM POTREBA U KULTURI 2016
12 103 PROGRAM POTREBA U SPORTU 2016
12 104 PROGRAM ODRŽ KOM INFRAS ZA 2016
12 105 PROGRAM GRADNJE KOM INFRAS 2016
12 107 Odluka o Registru imovine Općine Domašinec
12 108 IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O VISINI OSNOVICE I KOEFICIJENTA ZA NAČELNIKA
12 109 IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O VISINI NAKNADE za ZAMJENIKA NAČELNIKA
12 111 Odluka o naknadama troškova vijećnika, radnih tijela

Odluke Općinskog vijeća iz 2014. godine

4 034 ODLUKA O IZBORU POTPREDSJEDNIKA Ana Krznar
4 035 ODLUKA O IZBORU POTPREDSJEDNIKA Ivana Jančec
4 036 Odluka o financiranju POLITIČKIH STRANAKA 2014
4 037 Odluka o prihv Izvješća o izvr Plana gospod otpadom .
4 038 PROGRAM GRADNJE KOM INFRAS 2014
4 039 PROGRAM ODRŽ KOM INFRAS ZA 2014
4 040 PROGRAM POTREBA U KULTURI 2014
4 041 PROGRAM POTREBA U SPORTU 2014
4 042 Odluka o upisu nerazvrstanih cesta u poslovne knjige.
4 043 ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE_ODLUKE_O_POTPREDSJEDNI.
5 045 IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐ
5 046 IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽ
5 047 IZVRŠENJE PROGRAMA POTREBA U KULTURI 2013
5 048 IZVRŠENJE PROGRAMA POTREBA U ŠPORTU 2013
5 049 Odluka o dodjeli sredstava PURIĆ za objavu
5 050 Zaključak o prihvaćanju Izvješća DVDa za 2013
5 052 IZMJENA-DOPUNA-ODLUKE-O-VISINI-OSNOVICE-I-KOEFICIJEN.
6 054 Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Domašinec – is.
7 057 Zaključak o raskidu ugovora za zakup polj
7 058 Suglasnost za ugovore Prava služnosti JR u ul V
8 002 ANALIZA stanja zaštite i spašavanja 2014
8 061 IZMJENE PROGRAMA GRADNJE KOM INFRAS 2014
8 062 IZMJENE PROGRAMA ODRŽ KOM INFRAS ZA 2014
8 063 IZMJENE PROGRAMA POTREBA U KULTURI 2014
8 064 IZMJENE PROGRAMA POTREBA U SPORTU 2014
8 065 PROGRAM GRADNJE KOM INFRAS 2015
8 066 PROGRAM ODRŽ KOM INFRAS ZA 2015
8 067 PROGRAM POTREBA U KULTURI 2015
8 068 PROGRAM POTREBA U SPORTU 2015
8 069 Odluka – obuhvat Poduzetničke zone Domašinec – Turči.
8 070 Odluka o izvršenju proračuna 2015
8 071 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke prijenosu zemlj za .

Odluke Općinskog vijeća – 2013. godina

1 ODLUKA O IZBORU MANDATNOG POVJERENSTVA
1 ODLUKA O IZBORU ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA
1 ODLUKA O IZBORU POTPREDSJEDNIKA Mladen Špilek
1 ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA VIJEĆA
2 001 ODLUKA O STALNIM I POVREMENIM RADNIM TIJELIMA
2 001 Prijedlog OPĆINSKOG VIJEĆA za suca porotnika Žup sud.
2 002 Odluka o Odboru za statut i Poslovnik
2 003 Rješenje o imenovanju Odbora za financije i proračun.
2 004 Rješenje o imen Opć pov za procj štete od elem nepog.
2 005 Rješenje o imen pov za procj nekretnina Opć Domašine.
2 006 Rješenje o imen pov za prodaju i zakup nekretnina
2 007 Rješenje o imen pov za nerazvrstane ceste
2 008 Rješenje o imen pov za dodjelu stipendija
2 009 Rješenje o imenovanju savjeta potrošača jav usl
2 010 Rješenje o Socijalnom vijeću
2 011 Rješenje o imen Uprave groblja Domašinec
2 012 Rješenje o imenovanju članova Inventurne komisije
2 013 Rješenje o imen Pov za javna priznanja Opć Dom
2 014 Odluka o potpisnicima financijskih dokumenata
2 017 ODLUKA STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA Općina Domašinec
2 018 Odluka o prekoračenju na poslovnom računu Općine Dom.
2 019 Izmjena Odluke o priključenju VODOVOD – Domašinec
2 020 Izmjena Odluke o financiranju POLITIČKIH STRANAKA 20.
2 021 Odluka o oslo od plać kom dopr Hrv vodama NASIP
3 001 ANALIZA stanja zaštite i spašavanja 2013
3 024 IZMJENE PROGRAMA POTREBA U KULTURI 2013
3 025 IZMJENE PROGRAMA POTREBA U SPORTU 2013
3 026 IZMJENE PROGRAMA GRADNJE KOM INFRAS 2013
3 027 IZMJENE PROGRAMA ODRŽ KOM INFRAS ZA 2013
3 028 Imenovanje člana povjerenstva za polj
3 029 Odluka o izvršenju proračuna 2014
3 032 DPU Domašinec ODLUKA – odredbe
3 033 DPU Turčišće ODLUKA – odredbe

Odluke Općinskog vijeća – 2012. godina

Odluke Općinskog vijeća – 2011. godina