ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA 2018.

 

ODLUKE OPĆINSKI NAČELNIK 2017

 

ODLUKE OPĆINSKI NAČELNIK 2016.

Odluke Općinskog načelnika – 2015. godina

05.01.2015 Plan prijma 2015. stručno usavršavanje
05.01.2015. Plan prijma za 2015. godinu
07.01.2015. Odluka o subvenciji – pesticidi

13.02.2015 Odluka o imenovanju voditelja projekta – Društv. dom Tur.
20.02.2015 Zaključak o broju i visini mjesečnih stipendija u 2015
24.02.2015 Odluka o donaciji KUU Lafra i Kvitrovec – Maškori
24.02.2015 Odluka o imenovanju osobe za unos podataka
26.02.2015. Zapisnik i odluka o stručnom ospobljavanju Jankulija

15.04.2015 Odluka o početku nabave bagatelne vrijednosti
17.04.2015. Odluka o deratizaciji 2015
24.04.2015 Obavijest o odabiru ponude Strateški razvojni program

07.05.2015. Odluka o početku postupka nabave mobilno dvorište
14.05.2015 Plan motrenja čuvanja i ophodnje za 2015
18.05.2015 Odluka o isplati sredstava OŠ Domašinec za prijevoz učenika

16.06.2015. Odluka o pokroviteljsvu 80. obljetnice DVD Turčišće
30.06.2015 Odluka o isplati regresa 2015

03.07.2015. Odluka o donaciji UMIROVLJENICI
03.07.2015. Odluka o donaciji HVIDRA
21.07.2015 Odluka o najpovoljnijem ponuditelju Rušanec

19.08.2015. Obavijest o odabiru – kanalizacija K. Zrinski
31.08.2015 Odluka o sufinanciranju ljetovanja udomljene djece

14.09.2015. Odluka o početku postupka nabave GRIJANJE
23.09.2015. Odluka o početku postupka nabave el. instalacije
30.09.2015. Odluka o prestanku rad.odn. DUBRAVKO KALANJOŠ
30.09.2015. Odluka o prestanku rad.odn. VESNA HAJDAROVIĆ

01.10.2015. Zaključak o darovnoj kartici za novorođenče
05.10.2015 Obavijest o odabiru grijanje – Društv. dom Turčišće
09.10.2015. Obavijest o odabiru el. instalacija Turčišće
13.10.2015 Obavijest o odabiru unutarnje uređenje dom Turčišće
23.10.2015 Odluka o jenokratnoj pomoći Granatir Antun
23.10.2015 Odluka o jednokratnoj pomoći Oršuš Ljubica
23.10.2015 Odluka o jednokratnoj pomoći Klobučarić Dragutin

02.11.2015. Odluka o zaključivanju 1. dodatka ug. – kanalizacija KZ
23.11.2015 Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Domašinec
23.11.2015 Kriteriji financiranja javnih potreba Općine Domašinec
28.11.2015 Odluka o prihvaćanju ponude za čišć. kanala u ul. SM
30.11.2015 Odluka o prihvaćanju ponude za fotokopirni aparat

10.12.2015 Odluka o isplati RKT župi Sv. svetih u Dekanovcu
10.12.2015. Zaključak početku inventure 2015. godine
15.12.2015. Odluka o isplati DAR DJETETU
15.12.2015. Odluka o isplati božićnice
28.12.2015. Odluka o isplati OŠ Domašinec
30.12.2015 Pravilnik o stipendijama

Odluke Općinskog načelnika – 2014. godina

1. 30.01 ODLUKA O IMENOVANJU – GROBLJE
2. 28.02 ODLUKA ZAKUP POSL PROSTORA
3. 30.01 ODLUKA O IMENOVANJU VODIT PROJEKTA
4. 30.01 ODLUKA O IMENOVANJU VODITELJA PROJEKTA
5. 30.01 ODLUKA NAJ GLAS SJEVERNE HRVATSKE
6. 03.02.2014 ODLUKA HERITAGE OF THE GUARDIANS
7. 15.02 ODLUKA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZBOG ISTEKA UGOVORA O RADU
8. 07.03.2014 ODLUKA PUNOMOĆ – CAVLEK
9. 07.03.2014 ODLUKA PUNOMOC HZMO
10. 03.04.2014 ODLUKA PONUDA PEVEC
11. 11.04 ODLUKA JEDNOKRATNA POMOĆ
12. 14.04 ODLUKA O POCETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI – POUCNA
13. 14.04.2014 O POCETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI – VITRINE
14. 15.04 ODLUKA O PRIHVACANJU PONUDE – ZAKUP
16. 22.04 PLAN MOTRENJA, CUVANJA I OPHODNJE
17. 05.06.2014 ODLUKA o donaciji Nogometnom klubu BORAC
19. 18.08 ODLUKA o jednokratnoj financijskoj pomoci
20. 12.09.2014 Odluka o prestanku radnog odnosa ANA LEPEN
21. 24.10.2014 ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava – POPLAVA
22. 24.10.2014 ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava – OBRANA OD POPLAVE
23. 31.10.2014 Odluka o prestanku radnog odnosa  DUBRAVKO KALANJOŠ
24. 06.10.2014. Odluka ostručnom nadz
25. 06.10.2014. Odluka ostručnom nadz
26. 06.10.2014. Odluka ostručnom nadz
27. 02.12.2014. Odluka o isplati – dar djetetu
28. 10.12.2014. Zaključak početku inventure 2014
29. 29.12 ODLUKA o jednokratnoj financijskoj pomoci
30. 29.12.2014 ODLUKA O JEDNOKRAT FINANCIJSKOJ POMOĆI
31. 23.12 ODLUKA o isplati sredstava RKT ŽUPI SVIH SVETIH
33. 23.12.2014 ODLUKA o donaciji Udruzi umirovljenika
34. 23.12.2014 ODLUKA O NABAVI PREDMETA ETNO ZBIRKE 

Odluke Općinskog načelnika – 2013. godina

10.01.2013. Odluka o pojačanom održavanju ner cesta SNIJEG
16.01.2013. Odluka o Suglasnosti na cijenu vodnih usluga
22.01.2013. Odluka o stipendijama
31.01.2013. Odluka o naj ponudi za ZAKUP prostora Derviši Hisni
10.02.2013. Odluka o dodjeli sredstava za nabavu televizora OŠ
11.02.2013. Odluka o imen. osobe za projekt Društveni dom Turčišće
11.02.2013. Odluka o imen. osobe za projekt Groblje Domašinec
11.02.2013. Odluka o imen. osobe za projekt UREDI OPĆINE
15.02.2013. Odluka o jednokratnoj pomoći OMAZIĆ
06.03.2013. Zaključak o produljenju roka za ponude
11.03.2013. Odluka o naj ponud hidro plin I plin II i keramika
11.03.2013. Odluka o naj ponuditelju za el instalacije
11.03.2013. Odluka o naj ponuditelju za soboslikarske radove
11.03.2013. Odluka o naj ponuditelju za zidarske radove
12.03.2013. Odluka o potvrđivanju vatr zapov Jambrošić
12.03.2013. Odluka o potvrđivanju vatr zapov Tomašek
10.04.2013. Odluka o jednokratnoj pomoći Levačić Ivan
10.04.2013. Odluka o jednokratnoj pomoći RODINGER
10.04.2013. Odluka o jednokratnoj pomoći Stjepan Barila
17.04.2013. Odluka o o uređenju poljskih putova
06.05.2013. Odluka o isplati RKT župi Svih Svetih u Dekanovcu
24.05.2013. PLAN MOTRENJA ČUVANJA I OPHODNJE 2013
27.05.2013. Odluka o donaciji OŠ Domašinec za LIST
03.06.2013. Odluka o isplati sredstava NK Dinamo Domašinec
23 06 2013. Odluka o imenovanju osobe zaduzene za nepravilnosti
04.09.2013. Odluka o stručnom osposobljavanju za rad Ana Mihalec
09.09.2013. Odluka o provođenju mobilizacije za općinu Domašinec
13.11.2013. Odluka o popravku elektroinstalacija HITNO
14.10.2013. Odluka o najpovoljnijoj ponudi za ZAKUP prostora KRALJEVSKE SLASTICE
17.10.2013. Odluka o nabavi prijenosnog računala LAPTOP
22.11.2013. Odluka o donaciji Udruzi umirovljenika
03.12.2013. Odluka o jednokratnoj pomoći Alenka Fuček
03.12.2013. Zaključak početku inventure 2013. godine
31.12.2012. Zaključak prihvaćanju inventure 2013. godine
37 1 EU Odluka o odabiru ponude PRIJEVOZ
38 2 EU Odluka o odabiru ponude KLUPE STOLOVI
39 3 EU Odluka o odabiru ponude VODITELJ PROJEKTA od 25.05.2013.

 

Odluke Općinskog načelnika – 2012. godina

 

Odluke Općinskog načelnika – 2011. godina

Odluke Općinskog načelnika u 2011. godini