Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec u 2010. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOMAŠINEC
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09), te članka 16. Statuta Općine Domašinec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj: 3/09), Općinsko vijeće Općine Domašinec na 14. sjednici održanoj 27.12.2010. godine, donijelo je


IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU
OPĆINE DOMAŠINEC U 2010. GODINIIzmjene Programa potreba u kulturi za 2010 – PDF dokument