Objavljen je 6. fotografski natječaj „Moji doli i bregi“ čiji je organizator LAG Međimurski doli i bregi

Natječaj traje do 31. srpnja 2020. godine.

Teme foto natječaja su poljoprivreda i turizam, a fotografije moraju biti snimljene na području LAG-a Međimurski doli i bregi.
Svaki sudionik može poslati ukupno 5 fotografija, a šalju se na adresu elektronske pošte lag.mdib@gmail.com.

Autori najboljih fotografija bit će nagrađeni bogatim poklon paketima članova LAG-a Međimurski doli i bregi.

Svi detalji nalaze se u natječaju u prilogu: 6. Foto natječaj 2020

MATERIJALI SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DOMAŠINEC

01. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.-30.06.2019.

02. Izvršenje plana razvojnih programa

03. ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

04. ODLUKA O POČETKU PROVOĐENJA PROJEKTA DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE I DVORANE DOMAŠINEC

05. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NAČELNIKA OPĆINE DOMAŠINEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. – 30.06.2019. g