Izvod iz Odluke o poticanju poduzetništva

U svrhu poticanja poduzetništva i poticanja zapošljavanja na području Općine Domašinec, djelomično ili u cijelosti oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa vlasnici (poduzetnici – obrtnici) građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Domašinec – Turčišće, prilikom gradnje poduzetničkih objekata. – Pravo na djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 1. ove Odluke ostvaruju svi vlasnici građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Domašinec – Turčišće pod uvjetom da nakon kupnje građevinskog zemljišta, odnosno stavljanja u funkciju poduzetničkih objekata, na neodređeno puno radno vrijeme zaposle određeni broj radnika koji imaju stalno prebivalište na području Općine Domašinec, i to:

BROJ
NOVOZAPOSLENIH RADNIKA NA NEODREĐENO PUNO RADNO
VRIJEME KOJI IMAJU STALNO PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU
OPĆINE DOMAŠINEC
POSTOTAK
OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA U UKUPNOM RAZREZU KOMUNALNOG
DOPRINOSA
1
10%
2
20%
3
30%
4
40%
5
50%
6
60%
7
70%
8
80%
9
90%
od 10 i više
100%

-::-