ODRŽANE DVIJE AKCIJE SAKUPLJANJA OTPADA

U mjesecu kolovozu na području Općine Domašinec održane su dvije akcije sakupljanja električnog i elektroničkog otpada, tekstila i guma.

Akcije su organizirane u suradnji sa ovlaštenim sakupljačima tih vrsta otpada: za EE otpad obrt Duma Elektronika iz Varaždina, za gume tvrtka Gummimpeks iz Varaždina a za tekstil Socijalna zadruga Humana Nova iz Čakovca. Akcija su održane subotom i to 19. kolovoza u Domašincu na prostoru iza Doma kulture a 26. kolovoza u Turčišću ispred Društvenog doma u vremenu od 07,30 do 11,00 sati.  .

 

Odaziv mještana bio je jako dobar što pokazuju i brojke o sakupljenim količinama otpada:

 

Domašinec : EE otpad – 3300 kg

Gume – 2210 kg

Tekstil – 1200 kg

 

Turčišće :     EE otpad – 600 kg

Tekstil – 600 kg

 

Održane akcije su edukativnog i ekološkog karaktera i služe  za informiranje mještana o načinima odvajanja otpada a samim time ispunjava se i članak 39. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13) prema kojemu jedinice lokalne samouprave imaju obvezu provođenja izobrazno informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom. Akcije ovog tipa održavat će se i dalje a sve u svrhu podizanja ekološke svijesti mještana.

 

 

Referent – Komunalni redar

Tomica Ciceli

Kup Općine Domašinec

U nedjelju, 24.9.2017. s početkom u 9 sati, po oblačnom, ali toplom i mirnom vremenu, održano je natjecanje u lovu ribe udicom na plovak.

Za ekipu “Bjelke” iz Domašinca nastupili su: Zlatko Mezga, Ivan Branilović, Filip Halić, Antun Lisjak i Ivan Sabol, dok su za ekipu “Ribice”nastupili: Zlatko Katančić,Josip Oršuš, Kristijan Tot, Krunoslav Marić i Jurica Tot.

Riba je odlično uzimala, tako da su prosječne težine ulova po natjecatelju, bile oko 2 kilograma. Lovila se većinom bjelka, nešto žutooke i male deverike.

Natjecanje je završilo u 12 sati. Nakon vaganja i zbrajanja težina, ekipa “Ribice” je pobjedila s težinom od 10 309 grama, za samo 191 gram prednosti pred ekipom “Bjelke”.

Pojedinačno: Filip Halić 1.mjesto, Josip Oršuš 2.mjesto, Zlatko Katančić 3.mjesto.

Poslije ručka, došlo je na red proglašenje pobjednika i podjela odličja, koju je obavio načelnik Mario Tomašek i usput pozdravio sve prisutne, te se obratio uz par prigodnih riječi.

Ovim putem zahvaljujemo Općini Domašinec na sufinanciranju natjecanja, svim članovima koji su sudjelovali u organizaciji i posjetiteljima.

Kup Općine Domašinec 2017 – rezultati

Bistro!

OSNIVAČKA SKUPŠTINA UDRUGE VOLONTERSKI CENTAR „ZA ZAJEDNICU“

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije u sklopu projekta „Mijenjam
svijet, volontiram“ u partnerstvu s Gradom Prelogom i Općinom Domašinec održalo je 26.
rujna 2017. godine Osnivačku Skupštinu Udruge Volonterski centar „Za zajednicu“.
Skupštini su prisustvovali osnivači Udruge, Miljenka Radović mag. iur. ispred Društva osoba
s tjelesnim invaliditetom Međimurske Županije, Ljubomir Kolarek dr. vet. med, ispred Grada
Preloga te Mario Tomašek dipl. ing. prom, ispred Općine Domašinec.
Nakon otvaranja skupštine i donošenja dnevnog reda, predsjedavajuća Miljenka Radović,
mag. iur., održala je uvodni govor kojim je okupljene upoznala s motivima i ciljevima
osnivanja Volonterskog centra. Detaljniji opis projekta i aktivnosti koje će se provoditi u
sklopu projekta iznijela je voditeljica projekta Karmen Zadravec. Svi prijedlozi točaka
dnevnog reda donijeti su jednoglasno.
Za članove Upravnog odbora izabrani su: Snježana Ladić, Igor Slaviček, Mateja Kavran
Matjačić, Dijana Novak, Marijana Trstenjak, Maja Jankaš i Natalija Slaviček. Za članove
Nadzornog odbora izabrani su: Dijana Novak, Ljubomir Kolarek i Mario Tomašek. Za
likvidatora izabran je Miroslav Hržić,
Nakon završenog službenog dijela Skupštine, članovi i svi prisutni nastavili su zajedničko
druženje.

STATUT – Za zajednicu

 

Natječaj za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom objavila je 4. kolovoza 2017. Natječaj za provedbu podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« – provedba tipa operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ s detaljnim uputama za provedbu ove operacije.

Prihvatljivi troškovi financiranja u okviru podmjere 5.2. odnose se na obnovu poljoprivrednog potencijala kao što je sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata, popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, krčenje uništenog nasada, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja te opći troškovi (do 10% ukupnih troškova).

Potporu mogu ostvariti sve pravne i fizičke osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednika. U slučaju da niste upisani u Upisnik, možete to učiniti sve do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Zahtjev za potporu moći će se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. listopada do 1. prosinca 2017.

Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta uz mogućnost isplate predujma.

Osnovni preduvjet provođenja ove mjere je da je za određeno područje županija proglasila elementarnu nepogodu.

Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom treba biti najmanje 30%.

Prihvatljivi su zahtjevi poljoprivrednika na čijem je području proglašena elementarna nepogoda ili katastrofalan događaj od 1. siječnja 2014. godine uz uvjet da zadovoljavaju i druge uvjete iz natječaja, te da nisu započete aktivnosti sanacije šteteprije podnošenja zahtjeva za potporu po ovom natječaju.

Poljoprivredni potencijal obuhvaća poljoprivredno zemljište, poljoprivredne gospodarske zgrade, poljoprivredne gospodarske strojeve, mehanizaciju i opremu, domaće životinje i višegodišnje nasade.  Ako je elementarna nepogoda ili katastrofalni događaj (npr. zlatna žutica u vinogradima) uništio stabla u voćnjaku ili trsove u vinogradu, takav korisnik je prihvatljiv za financiranje iz ove operacije. Ukoliko je uništen samo urod, a stabla ili trsovi su sposobni za nastavak proizvodnje u idućem vegetativnom ciklusu – korisnik neće biti prihvatljiv za financiranje iz ove operacije. Cilj natječaja nije nadoknada izgubljenog prihoda zbog smanjenja ili izostanka prinosa, nego obnova poljoprivrednog potencijala. Pravilnik, Natječaj i Uputu u kojoj su navedeni svi uvjeti prijave na natječaj i način na koji ih zadovoljiti možete pronaći ovdje.

S poštovanjem,

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarske djelatnosti