Ograničavanje rada sa strankama

VAŽNA OBAVIJEST!

S obzirom na proglašenu epidemiju korona virusa u Republici Hrvatskoj, od PETKA 13.03.2020. godine privremeno se ograničava rad sa strankama u Općini Domašinec.

Pozivaju se građani da svu komunikaciju prema Općini Domašinec obavljaju putem elektroničke pošte, telefonski ili običnom poštom, izuzev potvrda za ukop.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Kontakt: 040 863 240

Email: opcina-domasinec@ck.t-com.hr

 

OPĆINSKI  NAČELNIK

Kontakt: 098 983 24 93

Email: nacelnik@opcina-domasinec.hr

 

KOMUNALNO REDARSTVO

Tomica Ciceli

Kontakt: 091 48 45 401

Email: komunalniredar@opcina-domasinec.hr

 

Zahvaljujemo na razumijevanju!

Obavijest Stožera civilne zaštite Međimurske županije

Poštovani,
molimo da obavijestite javnost da je od jučer na snazi Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kao i kriznog stožera Ministarstva zdravstva kojom je proširen broj zemalja iz kojih dolaze putnici, a nad kojima će se provoditi mjere samoizolacije u trajanju od 14 dana.

To su uz do sada zemlje: Kina, Italija, Južna Koreja, Hong Kong, Japan, Singapur, Malezija, Iran, i Njemačka, Francuska, Švicarska, Španjolska, Austrija,Engleska, Nizozemska i Švedska te Bela Krajina u Sloveniji.

Naglašavamo da naši građani koji rade i žive u navedenim zemljama, ukoliko dođu za vikend u Republiku Hrvatsku, morati će biti u samoizolaciji 14 dana te će se moći vratiti u navedene zemlje tek po isteku zdravstvenog nadzora, tj. nakon tih 14 dana i to pod uvjetom da će ostati zdravi.

Savjetuje se tim osobama da ukoliko nemaju neku hitnu situaciju kod kuće u Međimurju, da odgode dolazak sada kući te neka prate situaciju narednih tjedana.

S poštovanjem,

Stožer civilne zaštite Međimurske županije

Josip Grivec, načelnik Stožera

Preporuka – Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

Poštovani,

dana 09.03.2020 Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je preporuku da se do daljnjega odgode svi skupovi i organizirana okupljanja na kojima sudjeluje više od 1000 ljudi.

Za sva javna okupljanja koji će se organizirati date su slijedeće upute za organizatore:

  • Osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima;
  • Dati jasnu uputu sudionicima da se suzdrže od uobičajenog neverbalnog komuniciranja koje uključuje rukovanje i izbjegavaju bliži socijalni kontakt;
  • Dati jasnu uputu sudionicima ako imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću od 37.5oC) da ne dolaze na manifestacije;

Također, organizatori skupova ili javnih okupljanja prije organizacije istih moraju osigurati suglasnost nadležnih županijskih stožera civilne zaštite, a koja će se temeljiti na mišljenju nadležnog Zavoda za javno zdravstvo da su ispunili propisane upute.

Sa navedenom odlukom putem lokalnih sredstava javnih priopćavanja potrebno je upoznati javnost.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske