ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA DOMAŠINEC

DRAGUTIN FURDI

predsjednik

Lista grupe birača

ANA KRZNAR

zamjenica predsjednika

Lista grupe birača

IVANA MURK

zamjenica predsjednika

SDP

IVAN TOT

vijećnik

Lista grupe birača

LJUBICA DRVODERIĆ

vijećnica

Lista grupe birača

SANDRO CIKAČ

vijećnik

Lista grupe birača

IVAN TOT

vijećnik

HSS

MAJA BLAŽIĆ

vijećnica

HSS

MIHOVIL LISJAK

vijećnik

HDZ

PERICA REMENAR

vijećnik

HDZ

GORAN KOREN

vijećnik

HNS