Izvješće sa rasprave Odbora za financije i proračun Općine Domašinec o Proračuna Općine Domašinec za 2019. godinu

Izvješće sa rasprave Odbora za financije i proračun Općine Domašinec o Proračuna Općine Domašinec za 2019. godinu

-::-