15. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOMAŠINEC
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/11-01/02
Urbroj: 2109/4-11-01-01
Domašinec, 11.03.2011. 

Na temelju članka 25. Statuta Općine Domašinec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj: 03/09) i članka 66. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Domašinec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 4/10.),


SAZIVAM

15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Domašinec, za
ČETVRTAK 17.03.2011. godine u 18:30 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća Općine Domašinec

DNEVNI RED:
1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Domašinec za 2010. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

2. Donošenje Odluke o namjeni proračunskog viška iz 2010. godine (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

3. Izvješća o izvršenju programa:
a) Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

b) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Domašinec za 2010. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine Domašinec za 2010. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2010. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

4. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poslovnih i stambenog prostora u Poslovnom centru Domašinec (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

5. Donošenje Odluke o stjecanju nekretnina darovanjem (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

6. Donošenje odluke o prijenosu privatne nekretnine na ime vlasnika (materijal u privitku, dodatno obrazloženje na sjednici),

7. Donošenje Odluka o prodaji zemljišta:
a) Donošenje Odluke o prodaji zemljišta gruntovna čestica br. 2390/14/1/1/27/1/1/2 i 2390/14/1/1/27/2/2 (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

b) Donošenje Odluke o prodaji zemljišta gruntovna čestica br. 2390/14/1/1/21 (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

8. Aktualni sat.

Na sjednicu Općinskog vijeća Općine Domašinec pozivam:

  • općinskog načelnika Općine Domašinec,
  • zamjenicu općinskog načelnika Općine Domašinec,
  • novinare.

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA DOMAŠINEC
Dragutin Furdi v.r.

 

-::-