Izmjene i dopune programa javnih potreba u športu na području Općine Domašinec u 2010. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOMAŠINEC
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 76. Zakona o športu (“Narodne novine” broj 71/06 i 150/08 – Uredba), te članka 16. Statuta Općine Domašinec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj: 3/09), Općinsko vijeće Općine Domašinec na 14. sjednici održanoj 27.12.2010. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA PODRUČJU
OPĆINE DOMAŠINEC U 2010. GODINI

 


Izmjene Programa potreba u sportu 2010 – PDF dokument

-::-