PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec u 2011. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOMAŠINEC
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 16. Statuta Općine Domašinec
(Službeni glasnik Menimurske županije broj 3/09), Općinsko vijeće Domašinec na 13. sjednici
održanoj dana 08.11.2010. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Domašinec u 2011. godini
(djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu)

Preuzmi dokument u PDF formatu

-::-