IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec u 2010. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOMAŠINEC
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 16. Statuta Općine Domašinec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 3/09), Općinsko vijeće Domašinec na 14. sjednici održanoj dana 27.12.2010. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Domašinec u 2010. godini
(djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu)

Dokument u PDF formatu

-::-