LOVAČKO DRUŠTVO “JASTREB” DOMAŠINEC

Osnovano je 1945. godine i danas broji 62 člana. Lovačko društvo je udruga dobrovoljnih udruženih građana lovaca u cilju unapređenja, uzgoja, zaštite, lova i iskorištavanja divljači i njezinih dijelova bez namjere stjecanja dobiti.
Društvo djeluje na uzgoju, zaštiti, lovu i korištenju divljači koje uz gospodarsku funkciju obuhvaća i funkciju zaštite i očuvanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači, njegovanja lovačke etike i običaja te zaštite prirode i ljudskog okoliša.

Posebna djelatnost društva ogleda se kroz izobrazbu i odgoj lovaca podižući lovačku etiku te organiziranje, razvijanje i unapređenje lovne radne kinologije i lovnog streljaštva. U ostvarivanju interesa i ciljeva društva, društvo surađuje s nadležnim državnim tijelima i službama, znanstvenim ustanovama, javnim i privatnim tvrtkama, udrugama i savezima.

Danas društvom rukovodi Izvršni odbor koji čine:

 • predsjednik: Darko Erić
  • tajnik: Danijel Tomašek
  • blagajnik: Dragutin Đurkin
  • lovnik: Andrija Tomašek
  • ekonom: Dušan Glad
  • evidentičar: Marijan Mezga
  • lovni turizam: Tihomir Žvorc
  • lovočuvar: Zvonimir Glavina

-::-