Dobrovoljno vatrogasno društvo Domašinec

Dobrovoljno vatrogasno Društvo Domašinec osnovano je dana 30.07.1927.godine, a osnovalo ga je 20 mještana Domašinca na poticaj tadašnjeg učitelja Martina Viljevca. Prvi predsjednik društva bio je Vranović Ivan, a zapovjednik, Bister Ivan. Još prije osnivanja društva, 1922. godine, nabavljena je ručna šprica iz Austrije za gašenje požara koja još i danas postoji. Ručna šprica bila je spremljena u maloj šupi, a 1928.god. preseljena je u vatrogasno spremište koje se nalazilo na prostorima današnjeg Doma zdravlja. Prema zapisima najveći požari dogodili su se 1935. godine kada je izgorjelo 15, a drugi put 16 stambenih i drugih objekata, najviše radi gusto naseljenog naselja Domašinec. Društvo je kroz niz godila nabavljalo vatrogasnu opremu, te su tako nabavljeni agregati za vodu „Rakovica“-1955, „Sora“-1962 i „Zigler“-1974,god. U 1969 ,godini nabavljen je i prvi kombi marke IMV za prijevoz vatrogasaca i opreme. Od 1951. do 1980. godine unutar društva djelovala je i muzička sekcija limene glazbe od deset članova. Kako se nabavljalo sve više opreme ukazala se potreba za izgradnjom novog vatrogasnog doma koji je izgrađen u vremenu od 1966. -1968. god, na novoj, odnosno današnjoj lokaciji. Godine 1984. nabavljena je autocisterna marke FAP 1314 sa rezervoarom od 5000 litara vode i 500 litara pjenila u koju stane nekolicina vatrogasaca. Sa tom autocisternom služimo se još i danas. Novi kombi nabavljen je 1999. godine i preuređen je u intervencijsko zapovjedno vozilo sa opremom za tehničke intervencije (hidrauličke škare, razopure, agregat za struju i ostala oprema za spašavanje pri prometnim nesrećama). Društvo je vodilo brigu i osposobljavanju svojih članova pa tako za prvog podoficira 1952. godine polazi i završava Valent Lisjak, a prvi časnik u društvu bio je Andrija Tomašek, koji je časnički tečaj završio 1984 god. Društvo je slavilo i obilježavalo 30,50,70 i 80-tu obljetnicu rada i postojanja. Osamdeseta obljetnica proslavljena 24.06.2007. ove uz pokroviteljstvo Općinskog poglavarstva Općine Domašinec. Povodom obilježavanja obljetnica prvu zastavu društvo dobiva za 30 obljetnicu, drugu 1997. godine povodom obilježavanja 70. obljetnice rada. Početkom devedesetih godina društvo doživljava svoj značajni uspon, jer se pomlađuje novim članstvom koji sa svojim vatrogasnim obrazovanjem preuzimaju vodeća mjesta u društvu i podižu društvo u kadrovskom , natjecateljskom, a ponajviše u intervencijskoj spremnosti društva. Tako danas društvo ukupno broji 78 članova, što aktivnih, pričuvnih, počasnih i vatrogasne mladeži. Struktura vatrogasnog kadra izgleda ovako: 6 časnika I. klase, 3 časnika, 7 dočasnika I. klase, 6 dočasnika, 16 vatrogasaca I. klase i 17 ispitanih vatrogasaca, a pojedini članovi vatrogasne postrojbe posjeduju i specijalnosti za sprave za zaštitu dišnih organa i spašavanje pri tehničkim intervencijama. Skupština DVD-a Domašinec održana 2005. godine proglašava Kanižaj Miju i Čemerika Antuna za počasne članove društva a od HVZ dobivaju i činove viši počasni vatrogasni časnik. Na temelju procjene ugroženosti i plana zaštite od požara za Općinu Domašinec 2005 godine, DVD Domašinec postaje Središnja postrojba za našu Općinu Domašinec sa vatrogasnom postrojbom od 20 interventnih članova. Članovi postrojbe posjeduju liječnička uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti. Unatrag par godina nabavljena je oprema za zaštitu vatrogasaca i za gašenje požara u ukupnoj vrijednosti oko 300.000,00 kuna. Društvo je uspostavilo internacionalnu suradnju sa vatrogascima iz Švicarske iz mjesta Deredingen od koji je na dar dobilo dosta vrijedne opreme. Isto tako društvo ima potpisanu povelju o bratimljenu sa Industrijskim DVD-om INA Petrokemija iz Kutine. U natjecanjima unazad 10 godina ukupno je osvojeno 50 pokala, a više od 70% osvojenih pokala su za prva i druga mjesta na natjecanjima VZP Dekanovec –Domašinec –Podturen. Društvo se financira iz proračuna Općine Domašinec, dobrovoljnih priloga mještana i donacijama poduzetnika i sponzora. Sadašnje čelništvo DVD-a: * Predsjednik Upravnog Odbora-Robert Filipović * Zapovjednik vatrogasne postrojbe i DVD-a Stjepan Tomašek

-::-