ŠRD „Ribica“

Športsko ribolovno društvo „Ribica“ Turčišće osnovano je 31.01.1998. godine. Osnovna djelatnost društva je športski ribolov, čuvanje i zaštita voda (šljunčara) na terenu k.o. Turčišće.
Društvo danas broji 67 članova od toga 60 seniora, jednog juniora i 6 kadeta.
Predsjednik društva : Dolenec Zdravko
Izvršni Odbor društva: Dolenec Zdravko, Mikulić Danijel, Katančić Davor, Legin Mira, Vrtarić Dragutin, Novak Danijel, Mesarek Marijan.
Nadzorni Odbor : Šagi Martin, Radonjić Đorđe i Barić Petar.
ŠRD „Ribica“ Turčišće ima natjecateljsku ekipu koja se natječe u II. Županijskoj ligi, vođa ekipe: Katančić Zlatko, te natjecatelji Katančić Davor, Marić Krunoslav,Višnjić Renato i Mučić Renato.

Društvo vodi brigu za zaštitu vode na terenu k.o. Turčišće gdje je i izgradilo Ribički dom.
Ima organiziranu ribočuvarsku službu sa sjedištem 5 ribočuvarskog sektora Turčišće. U 2007. godini društvo je dosad organiziralo u suradnji s S.Š.R.D.M.Ž. tri natjecanja i to finale kupa za seniore, seniorke, juniore i juniorke Međimurske županije ukupno je nastupila 21 ekipa, drugo kolo II. Županijske lige seniori 12 ekipa, te organizacija prvog kola za kadete i juniore županije Međimurske. Društvo ima registriranu natjecateljsku stazu “Nova graba Turčišće”.

Društvo ima uređenu ribolovnu stazu na “Staroj grabi Turčišće” kod Ribolovnog doma.
U vodi obitavaju slijedeće vrste riba: šaran, amur, štuka, som, babuška, diverika, linjak, žutooka, crvenperka, grgeč….

-::-