ZAKON O JAVNOJ NABAVI – ZABRANA SKLAPANJA UGOVORA

grbTemeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11), Općina Domašinec kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog naručitelja – načelnik i zamjenik načelnika, te s njima povezane osobe u sukobu interesa.

-::-