Odluke Općinskog vijeća iz 2015. godine

9 073 IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐ. KOM
9 074 IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽ. KOMUNAL. INFRASTRUKTURE 2014
9 075 IZVRŠENJE PROGRAMA POTREBA U KULTURI 2014
9 076 IZVRŠENJE PROGRAMA POTREBA U ŠPORTU 2014
9 077 Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 2014
9 077 Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gosp
9 078 Odluka o planu programu i načinu upoznavanja stanov
9 079 Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara
9 080 Izvješće o stanju zaštite od požara
9 080 Odluka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara
9 081 Odluka o financiranju političkih stranaka 2015
9 082 Odluka o kupnji zemljišta ARHEOLOŠKI LOKALITET
9 082 Ponuda za zemljište Irena Grozdek
9 083 Odluka o izradi Strateškog razvoja Općine Domašinec
9 084 Zaključak o prihvaćanju Izvješća DVDa za 2014
9 085 Odluka o isplati za uređenje groblja Sv. Juraj
9 086 Suglasnost o pravu građenja DVD Turčišće
9 087 Odluka o NE preuzimanju udjela u JVP Čakovec
10 001 Zaključak o pristupanju Lagu Mura Drava
10 088 ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA POSL PROSTOR TURČIŠĆE
10 089 Rješenje o stručnom povjerenstvu za koncesiju dimnjačara
10 090 Rješenje o stručnom povjerenstvu za koncesiju odvoza smeća
10 091 ODLUKA O KOM POSLOVIMA NA TEMELJU UGOVORA
10 092 ODLUKA O KOM DJEL KOJE SE OBAVLJAJU KONCESIJOM
11 093 Odluka o naknadama troškova vijećnika, radnih tijela i djelatnika
11 094 Odluka o stipendijama
12 095 Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti 2015
12 096 IZMJENE I DOPUNE PROGRAM ODRŽ KOM INFRAS ZA 2015
12 097 IZMJENE I DOPUNE PROGRAM POTREBA U KULTURI 2015
12 099 IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE KOM INFRAS 2015
12 100 IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA POTREBA U SPORTU 2015
12 101 Odluka o financiranju POLITIČKIH STRANAKA 2016
12 102 PROGRAM POTREBA U KULTURI 2016
12 103 PROGRAM POTREBA U SPORTU 2016
12 104 PROGRAM ODRŽ KOM INFRAS ZA 2016
12 105 PROGRAM GRADNJE KOM INFRAS 2016
12 107 Odluka o Registru imovine Općine Domašinec
12 108 IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O VISINI OSNOVICE I KOEFICIJENTA ZA NAČELNIKA
12 109 IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O VISINI NAKNADE za ZAMJENIKA NAČELNIKA
12 111 Odluka o naknadama troškova vijećnika, radnih tijela

Odluke Općinskog načelnika – 2015. godina

05.01.2015 Plan prijma 2015. stručno usavršavanje
05.01.2015. Plan prijma za 2015. godinu
07.01.2015. Odluka o subvenciji – pesticidi

13.02.2015 Odluka o imenovanju voditelja projekta – Društv. dom Tur.
20.02.2015 Zaključak o broju i visini mjesečnih stipendija u 2015
24.02.2015 Odluka o donaciji KUU Lafra i Kvitrovec – Maškori
24.02.2015 Odluka o imenovanju osobe za unos podataka
26.02.2015. Zapisnik i odluka o stručnom ospobljavanju Jankulija

15.04.2015 Odluka o početku nabave bagatelne vrijednosti
17.04.2015. Odluka o deratizaciji 2015
24.04.2015 Obavijest o odabiru ponude Strateški razvojni program

07.05.2015. Odluka o početku postupka nabave mobilno dvorište
14.05.2015 Plan motrenja čuvanja i ophodnje za 2015
18.05.2015 Odluka o isplati sredstava OŠ Domašinec za prijevoz učenika

16.06.2015. Odluka o pokroviteljsvu 80. obljetnice DVD Turčišće
30.06.2015 Odluka o isplati regresa 2015

03.07.2015. Odluka o donaciji UMIROVLJENICI
03.07.2015. Odluka o donaciji HVIDRA
21.07.2015 Odluka o najpovoljnijem ponuditelju Rušanec

19.08.2015. Obavijest o odabiru – kanalizacija K. Zrinski
31.08.2015 Odluka o sufinanciranju ljetovanja udomljene djece

14.09.2015. Odluka o početku postupka nabave GRIJANJE
23.09.2015. Odluka o početku postupka nabave el. instalacije
30.09.2015. Odluka o prestanku rad.odn. DUBRAVKO KALANJOŠ
30.09.2015. Odluka o prestanku rad.odn. VESNA HAJDAROVIĆ

01.10.2015. Zaključak o darovnoj kartici za novorođenče
05.10.2015 Obavijest o odabiru grijanje – Društv. dom Turčišće
09.10.2015. Obavijest o odabiru el. instalacija Turčišće
13.10.2015 Obavijest o odabiru unutarnje uređenje dom Turčišće
23.10.2015 Odluka o jenokratnoj pomoći Granatir Antun
23.10.2015 Odluka o jednokratnoj pomoći Oršuš Ljubica
23.10.2015 Odluka o jednokratnoj pomoći Klobučarić Dragutin

02.11.2015. Odluka o zaključivanju 1. dodatka ug. – kanalizacija KZ
23.11.2015 Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Domašinec
23.11.2015 Kriteriji financiranja javnih potreba Općine Domašinec
28.11.2015 Odluka o prihvaćanju ponude za čišć. kanala u ul. SM
30.11.2015 Odluka o prihvaćanju ponude za fotokopirni aparat

10.12.2015 Odluka o isplati RKT župi Sv. svetih u Dekanovcu
10.12.2015. Zaključak početku inventure 2015. godine
15.12.2015. Odluka o isplati DAR DJETETU
15.12.2015. Odluka o isplati božićnice
28.12.2015. Odluka o isplati OŠ Domašinec
30.12.2015 Pravilnik o stipendijama