Odluke Općinskog vijeća iz 2014. godine

4 034 ODLUKA O IZBORU POTPREDSJEDNIKA Ana Krznar
4 035 ODLUKA O IZBORU POTPREDSJEDNIKA Ivana Jančec
4 036 Odluka o financiranju POLITIČKIH STRANAKA 2014
4 037 Odluka o prihv Izvješća o izvr Plana gospod otpadom .
4 038 PROGRAM GRADNJE KOM INFRAS 2014
4 039 PROGRAM ODRŽ KOM INFRAS ZA 2014
4 040 PROGRAM POTREBA U KULTURI 2014
4 041 PROGRAM POTREBA U SPORTU 2014
4 042 Odluka o upisu nerazvrstanih cesta u poslovne knjige.
4 043 ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE_ODLUKE_O_POTPREDSJEDNI.
5 045 IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐ
5 046 IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽ
5 047 IZVRŠENJE PROGRAMA POTREBA U KULTURI 2013
5 048 IZVRŠENJE PROGRAMA POTREBA U ŠPORTU 2013
5 049 Odluka o dodjeli sredstava PURIĆ za objavu
5 050 Zaključak o prihvaćanju Izvješća DVDa za 2013
5 052 IZMJENA-DOPUNA-ODLUKE-O-VISINI-OSNOVICE-I-KOEFICIJEN.
6 054 Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Domašinec – is.
7 057 Zaključak o raskidu ugovora za zakup polj
7 058 Suglasnost za ugovore Prava služnosti JR u ul V
8 002 ANALIZA stanja zaštite i spašavanja 2014
8 061 IZMJENE PROGRAMA GRADNJE KOM INFRAS 2014
8 062 IZMJENE PROGRAMA ODRŽ KOM INFRAS ZA 2014
8 063 IZMJENE PROGRAMA POTREBA U KULTURI 2014
8 064 IZMJENE PROGRAMA POTREBA U SPORTU 2014
8 065 PROGRAM GRADNJE KOM INFRAS 2015
8 066 PROGRAM ODRŽ KOM INFRAS ZA 2015
8 067 PROGRAM POTREBA U KULTURI 2015
8 068 PROGRAM POTREBA U SPORTU 2015
8 069 Odluka – obuhvat Poduzetničke zone Domašinec – Turči.
8 070 Odluka o izvršenju proračuna 2015
8 071 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke prijenosu zemlj za .

Odluke Općinskog načelnika – 2014. godina

1. 30.01 ODLUKA O IMENOVANJU – GROBLJE
2. 28.02 ODLUKA ZAKUP POSL PROSTORA
3. 30.01 ODLUKA O IMENOVANJU VODIT PROJEKTA
4. 30.01 ODLUKA O IMENOVANJU VODITELJA PROJEKTA
5. 30.01 ODLUKA NAJ GLAS SJEVERNE HRVATSKE
6. 03.02.2014 ODLUKA HERITAGE OF THE GUARDIANS
7. 15.02 ODLUKA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZBOG ISTEKA UGOVORA O RADU
8. 07.03.2014 ODLUKA PUNOMOĆ – CAVLEK
9. 07.03.2014 ODLUKA PUNOMOC HZMO
10. 03.04.2014 ODLUKA PONUDA PEVEC
11. 11.04 ODLUKA JEDNOKRATNA POMOĆ
12. 14.04 ODLUKA O POCETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI – POUCNA
13. 14.04.2014 O POCETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI – VITRINE
14. 15.04 ODLUKA O PRIHVACANJU PONUDE – ZAKUP
16. 22.04 PLAN MOTRENJA, CUVANJA I OPHODNJE
17. 05.06.2014 ODLUKA o donaciji Nogometnom klubu BORAC
19. 18.08 ODLUKA o jednokratnoj financijskoj pomoci
20. 12.09.2014 Odluka o prestanku radnog odnosa ANA LEPEN
21. 24.10.2014 ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava – POPLAVA
22. 24.10.2014 ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava – OBRANA OD POPLAVE
23. 31.10.2014 Odluka o prestanku radnog odnosa  DUBRAVKO KALANJOŠ
24. 06.10.2014. Odluka ostručnom nadz
25. 06.10.2014. Odluka ostručnom nadz
26. 06.10.2014. Odluka ostručnom nadz
27. 02.12.2014. Odluka o isplati – dar djetetu
28. 10.12.2014. Zaključak početku inventure 2014
29. 29.12 ODLUKA o jednokratnoj financijskoj pomoci
30. 29.12.2014 ODLUKA O JEDNOKRAT FINANCIJSKOJ POMOĆI
31. 23.12 ODLUKA o isplati sredstava RKT ŽUPI SVIH SVETIH
33. 23.12.2014 ODLUKA o donaciji Udruzi umirovljenika
34. 23.12.2014 ODLUKA O NABAVI PREDMETA ETNO ZBIRKE