Preporuka – Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

Poštovani,

dana 09.03.2020 Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je preporuku da se do daljnjega odgode svi skupovi i organizirana okupljanja na kojima sudjeluje više od 1000 ljudi.

Za sva javna okupljanja koji će se organizirati date su slijedeće upute za organizatore:

  • Osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima;
  • Dati jasnu uputu sudionicima da se suzdrže od uobičajenog neverbalnog komuniciranja koje uključuje rukovanje i izbjegavaju bliži socijalni kontakt;
  • Dati jasnu uputu sudionicima ako imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću od 37.5oC) da ne dolaze na manifestacije;

Također, organizatori skupova ili javnih okupljanja prije organizacije istih moraju osigurati suglasnost nadležnih županijskih stožera civilne zaštite, a koja će se temeljiti na mišljenju nadležnog Zavoda za javno zdravstvo da su ispunili propisane upute.

Sa navedenom odlukom putem lokalnih sredstava javnih priopćavanja potrebno je upoznati javnost.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

Završeni radovi na obnovi Društvenog doma Turčišće

U cilju poboljšanja razine javnih usluga, energetske učinkovitosti, i ugodnijeg života stanovništva na području općine, Općina Domašinec posljednje 3 godine intenzivno ulaže vlastita sredstva i uz pomoć sredstava europskih fondova planira projekte koji doprinose poboljšanju komunalnog standarda i standarda življenja lokalnog stanovništva.

Tijekom protekla 4 mjeseca odvijali su se radovi na obnovi Društvenog doma Turčišće, a radovi su ovih dana i privedeni kraju.

Projekt je sufinanciralo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja iz fonda Javnog poziva za sufinanciranje projekata općina i gradova za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda u 2019.godini, u iznosu 242.000 kuna, a osim sufinanciranja Ministarstva općina je uložila i vlastita sredstva u iznosu 107.961,66 kuna.

Glavne aktivnosti su uključivale radove rekonstrukcije i obnove- pripremne radovi, građevinski i obrtnički radovi demontaže i rušenja, zidarski, izolaterski i fasaderski radovi, limarski i ostali radovi, te postavljanje PVC stolarije.

Ulaganjem u infrastrukturu naselja na području općine ravnomjerno se planiraju i provode projekti na dobrobit svih stanovnika općine. Mještani koji žele više informacija o ovom ili drugim razvojnim projektima koje općina provodi i planira mogu se obratiti upitom na mail: opcina-domasinec@ck.t-com.hr