Obavijest o obvezi izdavanja e-računa

Ovim putem Vas obavještavamo da je sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 24/18.) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 01. srpnja 2019. godine stupila na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave.
Povodom toga, želimo skrenuti pozornost da od 01. srpnja 2019. godine, Izdavatelji
elektroničkih računa obvezni su prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.
Općina Domašinec kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj od 01. srpnja 2019.
godine ne smije, sukladno navedenom zakonu, zaprimiti nijedan papirnati račun jer neće moći više po njemu postupiti, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku neće moći biti plaćen (ističemo da se ni skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra e-računom).

Svaki dostavljeni eRačun mora sadržavati sve zakonske elemente sukladno važećim propisima.
Prateće isprave se izdaju i razmjenjuju kao dio strukture eRačuna, sukladno člancima 13. i 14. Pravilnika o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i
pratećih isprava u javnoj nabavi.
Ako prateće isprave zbog pravnih ili stvarnih razloga ne mogu biti dio strukture eRačuna izdavatelj eRačuna ili njegov informacijski posrednik dužan je na eRačunu navesti poveznicu na prateće isprave i dostaviti ih kao poštansku pošiljku ili na drugi međusobno dogovoreni način. (čl. 17. St. 2. Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi)
Veličina eRačuna i pratećih isprava, oblik datoteka pratećih isprava i sadržaj poveznice propisani su u Specifikaciji osnovne upotrebe eRačuna iz članka 9. stavka 3. Pravilnika.
Ovo vrijedi isključivo za PRILOG eRačunu.
Stoga, obavještavamo sve Vas koji šaljete račune prema Općini Domašinec da od 01. srpnja 2019. godine morate imati ugovorenu mogućnost slanja e-računa.
U Servis E –račun možete se uključiti putem Financijske agencije ili informacijskog
posrednika „Moj e-račun“.
Na koji način se otvara servis e-račun (jer ćete samo preko njega moći poslovati sa Općinom Domašinec kao obveznikom javne nabave) možete se dodatno informirati u poslovnici Fine ili preko svog knjigovodstvenog servisa.

NATJEČAJ RADOVI NA ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH CESTA

Objava 15.7.2019.


Objava 18.6.2019.


Objava 17.6.2019.


Objava 23.5.2019.

MATERIJALI SA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DOMAŠINEC

Javna rasprava o prijedlogu I, izmjena i dopuna PPU Općine Domašinec

Kartografski dio

Tekstualni dio

Inicijativni odbor za mirni prosvjed ” Želim normalan život “

Građanska inicijativa za mirni prosvjed ” Želim normalan život ” moli sve građane Međimurja na mirni prosvjed koji će se održati 01. lipnja 2019. u 11,00 sati u Čakovcu, Trg Republike.

Drage Međimurke i Međimurci molimo Vas da podržite inicijativu ” Želim normalni život ” i ukažemo cijelom sustavu Republike Hrvatske da svaki čovjek ima pravo na sigurnost, pravičnost i normalan život bez verbalnog vrijeđanja, uništavanja osobne imovine, paleži, kamenovanja, krađama, ozljeđivanjima …. i da se pošteni građani osjećaju bespomoćni i prepušteni sami sebi!

Ovo nije prosvjed na osnovi nikakve segregacije i ponižavanja, nije nikakva podjela po nacionalnoj osnovi već mirni prosvjed protiv razbojnika i kršitelja zakona.

Krajnje je vrijeme da institucije, a naročito represivni sustav, napokon počnu konkretno i odgovorno se baviti poslom za koji ih svi plaćamo – da brinu o sigurnosti svih građana.

Pozivamo sve poštene i vrijedne Međimurke i Međimurce da se odazovu na mirni prosvjed i dostojanstveno progovorimo, da se čuje naš glas, glas tihe većine poštenih nasuprot glasne i agresivne nekolicine.

Inicijativni građanski odbor